Privacybeleid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Elegantia verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van schoonheidssalon Elegantia , of om een andere reden persoonsgegevens aan schoonheidssalon Elegantia verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  schoonheidssalon Elegantia , Anna Ruyschstraat 12, 2712 XB Zoetermeer, KvK: 56096011
  De onderneming is bereikbaar via schoonheidssalonelegantia@live.nl
 2. Welke gegevens verwerkt schoonheidssalon Elegantia en voor welk doel
  2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
  c) telefoonnummer,  e-mailadres,

2.2       schoonheidssalon Elegantia verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan, en voor het versturen van nieuwsbrieven.

E-mail berichtgeving:

schoonheidssalon Elegantia gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van schoonheidssalon Elegantia .  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijnen

schoonheidssalon Elegantia verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt schoonheidssalon Elegantia gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft schoonheidssalon Elegantia passende technische en organisatorische maatregelen getroffen

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  schoonheidssalon Elegantia via  schoonheidssalonelegantia@live.nl of 064198719
Indien je klachten hebt over de wijze waarop schoonheidssalon Elegantia je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
Via de eigenaresse van schoonheidssalon Elegantia kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen schoonheidssalon Elegantia zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.